thanyaburi hospital

โรงพยาบาลธัญบุรี

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt erat volutpat.

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานแห่งนี้มีประวัติเริ่มต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ใช้อาคารของสำนักงานที่ดินจังหวัดธัญบุรี (เดิม) เป็นที่ทำการใช้ชื่อว่า “สุขศาลา” ต่อมาย้ายไปอาศัยคลังจังหวัดธัญบุรี (เดิม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของทึ่ทำการศาลจังหวัดธัญบุรีในปัจจุบันเป็นที่ทำการและใช้ชื่อว่า ” สถานีอนามัยชั้น ๑ ”

knowledge

เกร็ดความรู้

แผนกการรักษาด้วยสารสกัดกัญชา

โรคหอบหืด

ไวรัสโรต้า วายร้ายใกล้ตัว

เกร็ดความรู้ทั้งหมด
NEWS & UPDATE

ข่าวสาร