รายงานผลการดำเนินงานและงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2566