นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

ธิดาทิพย์ ชื่นตา ประกาศ (index.php/th/15-th-th/news-cat-th/news-cat-announce-th)
2ธันวาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ก่อนหน้า (/index.php/th/15-th-th/news-cat-th/news-cat-announce-th/379-2019-10-30-09-26-157)

  • ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง